Annet

Hva trenger du hjelp til? Spørsmålet er ikke hva jeg kan gjøre – spørsmålet er hva du trenger å få gjort! Jeg løser det meste – enten det er trær som må ned, avfall som må fjernes, snø som må